674 / totes meer #504

 1. reimar says:

  ¿¡ ǝp˙ɹǝƃzʇǝɯ81 ʇɐ lıɐɯ-ǝ ɹǝuıǝp ıǝq @ ɯǝp ɹoʌ uǝɥɔıǝz sɐp “ƍ” sǝıp ʇsı

 2. olv says:

  das ist ein kleines o wie otto

 3. reimar says:

  Ah, OK! THX !
  ( Sorry, german is not my nativ language ;-)